God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Miroslav Zarić
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 
Dušan Surla
Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 
IMPLEMENTACIJA PROTOKOLA ZA PRIKUPLjANjE METAPODATAKA U MREŽI DIGITALNIH BIBLIOTEKA TEZA I DISERTACIJA
 
UDK: 004.43'23XML:004.738.5.057.3/.4
Napomena: Rad je izložen na Stručnom skupu "Rad u sistemu uzajamne katalogizacije" održanom u okviru Devete skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 10 - 11. oktobra 2003. godine u Narodnoj biblioteci Srbije.
Ključne reči: Dublin Core, OAI-PMH, XML dokumenti
Sažetak: U radu je opisana implementacija PMH - Protokola za prikupljanje metapodataka, u njegovom delu koji definiše publikovanje podataka u Dublin Core for-matu. Implementacija protokola je završena i u toku je testiranje na test serveru za razmenu na Politehničkom institutu i državnom univerzitetu Virdžinije (Virginia Polytechnic Institute and State University – VirginiaTech). Razmotrena je mogućnost primene protokola PMH u bibliotečkim okruženjima u našoj zemlji. Dat je spisak svetskih biblioteka stalnih članica mreže institucija OAI - Inicijative za otvorene arhive koje svojim korisnicima nude servis za preuzimanje i pretraživanje sadržaja putem PMH protokola.