God 5, br. 1/2, januar 2004
 
Robert S. Martin
Američki institut za muzejske i bibliotečke usluge, Vašington
 
SARADNjA I PROMENA: ARHIVI, BIBLIOTEKE I MUZEJI U SAD
 
UDK: 02:930.25:061/069:004.738.5
Napomena: Tekst dr Roberta Martina sa 69. Konferenciji IFLA-e, održane 1-8 avgusta 2003. g. u Berlinu, Nemačka, objavljen je na Web strani IFLA-e: www.ifla.org/IV/ifla69/prog03. Rad sa istom temom bio je izložen i na Međunarodnoj konfe-renciji "Virtuelna biblioteka: demokratski pristup informacijama" (Virtual Library: Democratic Access to Informa-tion), održanoj od 27-31. jula 2003. u Konstanci, Rumunija.

Ključne reči: biblioteke, muzeji, arhivi, saradnja, finansiranje, informaciona tehnologija, Web, promene, Američki institut za muzejske i bibliotečke servise.

Sažetak: Američki institut za muzejske i bibliotečke servise (IMLS) je nezavisna savezna agencija koja obezbeđuje i primarni izvor saveznih uplata novca za nacionalne biblioteke i muzeje. Novčana sredstva koja se za biblioteke obezbeđuju i preko uplata državnih agencija za biblioteke i preko programa Stipendije za najuspešnije u državi (National Leadership Grants) ojačala su infrastrukturu biblioteka za osiguranje poboljšanog pristupa; ohrabrila su inoviranje i kreativnost; posebno su pomogla jačanje međusobne saradnje, kao i među bibliotekama, muzejima i drugim institucijama za kulturno nasleđe. Digitalna informaciona tehnologija radikalno je uticala na način na koji sada opažamo razlike i sličnosti takvih institucija i oslabila granice među njima. Nekoliko projekata koje IMLS finansira pokazuju upečatljive primere ovih promena u okruženjima biblioteka i muzeja