ISSN: 1450-9687 (štampano izdanje)                              ISSN: 2217-9461 (e-izdanje)

 

Infoteka

Infoteka, časopis za digitalnu humanistiku, je multidisciplinarni časopis u otvorenom pristupu koji izlazi dva puta godišnje i objavljuje originalne radove koji podležu recenziji članova međunarodnog uređivačkog odbora.

Digitalna humanistika je oblast u nastajanju, posvećena istraživanjima primena informatičkih metoda i tehnologija u humanističkim disciplinama. Radovi u kojima se koriste i unapređuju matematički modeli, algoritmi, procedure, standardi kao i informatičke aplikacije namenjene humanistici su dobro došli. U oblasti digitalne humanistke svoje mesto nalaze istraživači iz različitih disciplina – iz lingvistike, klasične i savremene filologije, istorije, filozofije, arheologije, pedagogije, kulturologije, bibliotekarstva, arhivistike, muzeologije, dokumentalistike, informatike, računarstva, umetnosti. Infoteka je namenjena svima njima.

Infoteka poziva autore da prilože originalne radove iz oblasti digitalne humanistike, a neke od poželjnih tema su:

  • stvaranje, održavanje i standardizacija digitalnih resursa za humanističke nauke;
  • istraživanja u humanističkim naukama koja se oslanjaju na digitalne medije i informatičku  tehnologiju;
  • računske metode i računarske aplikacije u lingvističkim, literarnim, kulturološkim i istorijskim istraživanjima;
  • razvoj metoda, resursa i alata za obradu prirodnih jezika;
  • razvoj metoda, standarda i procedura za reprezentaciju i pronalaženje informacija;
  • informacione tehnologije u bibliotekarstvu, muzeologiji i arhivistici i njihov uticaj na sisteme naučnog informisanja  i komuniciranja;
  • digitalna umetnost, arhitektura, film, pozorište i novi mediji;
  • uticaj elektronskog učenja i drugih formi podučavanja i učenja podržanih informatičkim obrazovnim tehnologijama;
  • promene u nauci, istraživanju i publikovanju pod uticajem novih tehnologija;
  • mesto digitalne humanistike na univerzitetu i razvoj programa za digitalnu humanistiku.