ISSN: 1450-9687 (štampano izdanje)                 ISSN: 2217-9461 (e-izdanje)

 

Redakcija

Glavni  i odgovorni  urednik:
prof. dr Cvetana Krstev, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tehnički urednici:   
dr Aleksandra Trtovac, Univerzitetska biblioteka  „Svetozar Marković“
Jelena Andonovski, Univerzitetska biblioteka  „Svetozar Marković“

Urednici rublika:

Naučni radovi:
prof. dr Cvetana Krstev, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručni radovi:
dr Aleksandra Trtovac, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Prikazi:
Jelena Andonovski, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Lektor za srpski:
Svjetlana Đelić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
dr Aleksandra Pavlović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Lektori za engleski:
dr Jelena Mitrović, Katedra za informatiku i matematiku, Univerzitet Pasau
dr Zoran Ristović, Osnovna škola „Mito Igumanović“, Kosijerić

Administrator veb poratala:
Jelena Andonovski, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Dizajn i priprema za štampu:
Branislava Šandrih i „Infoteka tim“

Redaktor bibliografije i UDK klasifikacija:
Nataša Dakić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ 

Redaktor DOI brojeva:
dr Miloš Utvić, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 

Pre 2014

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Cvetana Krstev

Sekretar redakcije: Maja Đorđević

Redakcioni odbor:

 • dr Stela Filipi Matutinović
  Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" Beograd,

 • Bogoljub Mazić
  Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" Beograd,

 • Mr Vera Petrović
  Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" Beograd,

 • Prof. dr Dušan Surla
  Prirodno-matematički fakultet Novi Sad,

 • dr Marta Seljak
  Institut informacijskih znanosti, Maribor,

 • Mr Gordana Mazić
  Institut informacijskih znanosti, Maribor,

 • Prof. dr Maja Milanković-Atkinson
  Midlseks Univerzitet, London,

 • Alan Hopkinson
  Midlseks Univerzitet, London,

 • Prof. dr Leif Kajberg
  Kraljevska škola bibliotekarstva i informacionih nauka Kopenhagen

 • Prof. dr Leif Kajberg
  Kraljevska škola bibliotekarstva i informacionih nauka Kopenhagen

 

Savet redakcije:

 • Mr Milena Matić,
 • dr Silvija Brkić,
 • Aleksandar Marinković,
 • Prof. dr Zora Konjović,
 • Mr Biljana Kosanović,
 • Prof. dr Desanka Stamatović,
 • Prof. dr Aleksandra Vraneš,
 • Prof. dr Aleksandar Sedmak

2014-2019

 

Administrator veb poratala:
Vukosav Sredojević, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Dizajn i priprema za štampu:
Aleksandar Milošević, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

 

Uređivački odbor

 
prof. dr Aleksandra Vraneš, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 
prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“;
 
prof. dr Elizabet Bur, Institut za romanistiku, Univerzitet u Lajpcigu;
 
prof. dr Duško Vitas, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 
prof. dr Vladan Devedžić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu;
 
prof. dr Milena Dobreva, Fakultet za medijske i kognitivne nauke, Univerzitet na Malti;
 
prof. dr Biljana Dojčinović, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 
dr Tomaž Erjavec, Odsek tehnologije znanja, Institut „Jožef Stefan“;
 
prof. dr Svetla Koeva, Institut za bugarski jezik;
 
prof. dr Deni Morel, Univerzitet Fransoa Rable iz Tura;
 
prof. dr Ivan Obradović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 
prof. dr Gordana Pavlović Lažetić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 
prof. dr Agata Savari, Univerzitet Fransoa Rable iz Tura;
 
prof. dr Katerina Zdravkova, Fakultet za informatičke nauke i računarsko inženjerstvo, Univerzitet „Sveti Ćirilo i Metodije“

Recenzenti

prof. dr Gordana Pavlović-Lažetić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu;

prof. dr Aleksandra Vraneš, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Emina Krčmar, Šumarski fakultet, Univerzitet Britanske Kolumbije;

dr Adam Sofronijević, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković;

prof. dr Ranka Stanković, Rudarski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

prof. dr Vladan Devedžić, Fakultet organizacionih nauka,  Univerzitet u Beogradu;

prof. dr Duško Vitas, Matematički fakultet,  Univerzitet u Beogradu;

dr Svetla Koeva, Bugarska akademija nauka, Institut za bugarski jezik;

prof. dr Biljana Dojčinović, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Ana Štulić, Univerzitet Bordo Montenj;

prof. dr Bojan Đorđević, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; 

dr Aleksandra Pavlović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković";

dr Aleksandra Trtovac, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković";

prof. dr Vlado Kešelj, Fakultet za računarstvo, Faculty of Computer Science, Univerzitet Dalhauzi, Kanada;

prof. dr Marko Tadić, Filozofski fakultet, Zagrebački univerzitet;

prof. dr Katerina Zdravkova, Fakultet za informatičke nauke i računarsko inženjerstvo, Univerzitet „Sveti Ćirilo i Metodije“;

dr Tomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana;

prof. dr Cvetana Krstev, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Stela Filipi Matutinović, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković";

prof. dr Ivan Obradović, Rudarski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Jelena Jaćimović, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Vesna Pajić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu;

prof. dr Deni Morel, Université François-Rabelais de Tours, Laboratoire d'informatique;

prof. dr Jelena Filipović, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Nebojša Vasiljević, Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije;

dr Jan Krasni, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Dragana Grujić, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

dr Miloš Utvić, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

MA Jelena Andonovski, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"