ISSN: 1450-9687 (штампано издање)             ISSN: 2217-9461 (e-издање)

 

Редакција

 

Главни и одговорни уредник:  
проф. др Цветана Крстев, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Технички уредници
др Александра Тртовац, Универзитетска библиотека  „Светозар Марковић“
Јелена Андоновски, Универзитетска библиотека  „Светозар Марковић“

Уредници рублика:

Научни радови:  
проф. др Цветана Крстев,  Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Стручни радови:
др Александра Тртовац, Универзитетска библиотека  „Светозар Марковић“

Прикази:  
Јелена Андоновски,  Универзитетска библиотека  „Светозар Марковић“

Лектор за српски:
Свјетлана Ђелић, Универзитетска библиотека  „Светозар Марковић"
др Александра Павловић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Лектори за енглески:  
др Јелена Митровић, Катедра за информатику и математику, Универзитет Пасау
др Зоран Ристовић,  Основна школа  „Мито Игумановић“, Косијерић

Администратор веб поратала:  
Јелена Андоновски,  Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Дизајн и припрема за штампу:  
Бранислава Шандрих и „Инфотека тим“

Редактор библиографије и УДК класификација:
Наташа Дакић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 

Редактор DOI бројева:
др Милош Утвић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

 

 

Пре 2014

Главни и одговорни уредник: Проф. др Цветана Крстев


Секретар редакције: Маја Ђорђевић

Редакциони одбор:

 • др Стела Филипи Матутиновић
  Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Београд,
 • Богољуб Мазић
  Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Београд,
 • Мр Вера Петровић
  Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" Београд,
 • Проф. др Душан Сурла
  Природно-математички факултет Нови Сад,
 • др Марта Сељак
  Институт информацијских знаности, Марибор,
 • Мр Гордана Мазић
  Институт информацијских знаности, Марибор,
 • Проф. др Маја Миланковић-Аткинсон
  Мидлсекс Универзитет, Лондон,
 • Алан Хопкинсон
  Мидлсекс Универзитет, Лондон,
 • Проф. др Леиф Кајберг
  Краљевска школа библиотекарства и информационих наука Копенхаген

 

Савет редакције:

 • Мр Милена Матић,
 • др Силвија Бркић,
 • Александар Маринковић,
 • Проф. др Зора Коњовић,
 • Мр Биљана Косановић,
 • Проф. др Десанка Стаматовић,
 • Проф. др Александра Вранеш,
 • Проф. др Александар Седмак

 

2014-2019

Администратор веб поратала:  
Вукосав Средојевић,  Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Дизајн и припрема за штампу:  
Александар Милошевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

 

Уређивачки одбор

проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Александар Јерков, Филолошки факултет, Универзитет у Београду и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“;

проф. др Елизабет Бур, Институт за романистику, Универзитет у Лајпцигу;

проф. др Душко Витас, Математички факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Владан Девеџић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду;

проф. др Милена Добрева, Факултет за медијске и когнитивне науке, Универзитет на Малти;

проф. др Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Томаж Ерјавец, Одсек технологије знања, Институт „Јожеф Стефан“;

проф. др Светла Коева, Институт за бугарски језик;

проф. др Дени Морел, Универзитет Франсоа Рабле из Тура;

проф. др Иван Обрадовић, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Гордана Павловић Лажетић, Математички факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Агата Савари, Универзитет Франсоа Рабле из Тура;

проф. др Катерина Здравкова, Факултет за информатичке науке и рачунарско инжењерство, Универзитет „Свети Ћирило и Методије“

Рецензенти

проф. др Гордана Павловић-Лажетић, Математички факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Емина Крчмар, Шумарски факултет, Универзитет Британске Колумбије;

др Адам Софронијевић, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић;

проф. др Ранка Станковић, Рударски факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Владан Девеџић, Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду;

проф. др Душко Витас, Математички факултет,  Универзитет у Београду;

др Светла Коева, Бугарска академија наука, Институт за бугарски језик;

проф. др Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Ана Штулић, Универзитет Бордо Монтењ;

проф. др Бојан Ђорђевић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

др Александра Павловић, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић";

др Александра Тртовац, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић";

проф. др Владо Кешељ,Факултет за рачунарство, Faculty of Computer Science, Универзитет Далхаузи, Канада;

проф. др Марко Тадић, Филозофски факултет, Загребачки универзитет;

проф. др Катерина Здравкова, Факултет за информатичке науке и рачунарско инжењерство, Универзитет „Свети Ћирило и Методије“;

др Томаж Ерјавец, Институт "Јожеф Стефан", Љубљана;

проф. др Цветана Крстев, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Стела Филипи Матутиновић, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић";

проф. др Иван Обрадовић, Рударски факултет, Универзитет у Београду;

др Јелена Јаћимовић, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Весна Пајић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Дени Морел, Université François-Rabelais de Tours, Laboratoire d'informatique;

проф. др Јелена Филиповић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Небојша Васиљевић, Министарство за трговину, туризам и телекомуникације;

др Јан Красни, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

проф. др Александар Јерков, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Драгана Грујић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

др Милош Утвић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду;

МА Јелена Андоновски, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"