ISSN: 1450-9687 (штампано издање)             ISSN: 2217-9461 (e-издање)

 

Издавач

 

Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Заједница библиотека универзитета у Србији

 

Главни и одговорни уредник:
проф. др Цветана Крстев, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

 

 

 

.

Пре 2014

Заједница библиотека универзитета у Србији 

Седиште Заједнице је у Одељењу за научне информације, издавачку и матичну делатност и развој Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић"

Редакција часописа ИНФОТЕКА - часопис за информатику и библиотекарство