ISSN: 1450-9687 (štampano izdanje)                 ISSN: 2217-9461 (e-izdanje)

 

Izdavač

 

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji

 

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Cvetana Krstev, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 

.

 

Pre 2014

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji

Sedište Zajednice je u Odeljenju za naučne informacije, izdavačku i matičnu delatnost i razvoj Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković"

Redakcija časopisa INFOTEKA - časopis za informatiku i bibliotekarstvo

ISSN: 2217-9461 (e-издање)

ISSN: 1450-9687 (štampano izdanje)