God. 5, spec. br, maj 2004.

 

Stela Filipi-Matutinović
REČ GOSTUJUĆEG GLAVNOG UREDNIKA

PRILOZI

Vilijam Masterson
ORGANIZACIJA UNIVERZITETSKIH BIBLIOTEKA: ISKUSTVO VELIKE BRITANIJE

Alan Hopkinson
METAPODACI: PREGLED

Alan Hopkinson
MIDLSEKS UNIVERZITET: OBUKA KADROVA U JANUARU 2004.

Alan Hopkinson
ZAŠTO EVROPSKE INSTITUCIJE TREBA DA SARAĐUJU U MEĐUNARODNIM AKTIVNOSTIMA

Aleksandra PopovićSanja Antonić
BIBLIOTEČKI SERVISI

Aleksandra Popović
RADIONICE U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI U BEČU

Bogoljub Mazić
RADIONICA O KONVERZIJAMA FORMATA

Adam Sofronijević
SEDMODNEVNA POSETA MIDLSEKS UNIVERZITETU U LONDONU - JEDNO POUČNO ISKUSTVO

Branka Nogić
UZAJAMNI KATALOG

Branislava Grbić
SADRŽINSKA OBRADA U SISTEMU COBISS

Stela Filipi-Matutinović
IFLA

Stela Filipi-Matutinović
RAD SEKCIJE ZA UPRAVLjANjE BIBLIOTEČKIM UDRUŽENjIMA NA 69. KONGRESU IFLA-E

Vesna Župan
MARKETING I MENADžMENT BIBLIOTEKA U SVETLU 69. KONGRESA IFLA-E U BERLINU 2003. GODINE

Vera Petrović
NACIONALNE BIBLIOGRAFIJE NA INTERNETU

Sofija Kojević
PORTALI U SVETU I NjIHOVO KORIŠĆENjE

Stela Filipi-MatutinovićAleksandra Popović
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE: KAKO SU NAM PROMENILE ŽIVOT

Aleksandra Pavlović
VRSTE KATALOGA I MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA

Aleksandra PopovićBogoljub Mazić
OBUKA KORISNIKA - OSNOVNI CILj UNIVERZITETSKIH BIBLIOTEKA

Marija Vranić - Ignjačević
SESIJA: AUTORSKA PRAVA I DRUGI PRAVNI PROBLEMI

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić
ETD 2003 - ŠESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O ELEKTRONSKIM TEZAMA I DISERTACIJAMA

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić
ONLINE INFORMACIJE KONFERENCIJA 2003.

Aleksandra PopovićSanja Antonić
ONLAJN INFORMACIJE 2003: PRIKAZ IZLOŽBE