God. 5, spec. br, maj 2004.
 
Marija Vranić - Ignjačević
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
SESIJA: AUTORSKA PRAVA I DRUGI PRAVNI PROBLEMI
 

Stela Filipi-Matutinović
REČ GOSTUJUĆEG GLAVNOG UREDNIKA

PRILOZI

Vilijam Masterson 
ORGANIZACIJA UNIVERZITETSKIH BIBLIOTEKA: ISKUSTVO VELIKE BRITANIJE

Alan Hopkinson 
METAPODACI: PREGLED

Alan Hopkinson 
MIDLSEKS UNIVERZITET: OBUKA KADROVA U JANUARU 2004.

Alan Hopkinson 
ZAŠTO EVROPSKE INSTITUCIJE TREBA DA SARAĐUJU U MEĐUNARODNIM AKTIVNOSTIMA

Aleksandra PopovićSanja Antonić
BIBLIOTEČKI SERVISI

Aleksandra Popović 
RADIONICE U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI U BEČU

Bogoljub Mazić 
RADIONICA O KONVERZIJAMA FORMATA

Adam Sofronijević
SEDMODNEVNA POSETA MIDLSEKS UNIVERZITETU U LONDONU - JEDNO POUČNO ISKUSTVO

Branka Nogić 
UZAJAMNI KATALOG

Branislava Grbić
SADRŽINSKA OBRADA U SISTEMU COBISS

Stela Filipi-Matutinović
IFLA

Stela Filipi-Matutinović
RAD SEKCIJE ZA UPRAVLjANjE BIBLIOTEČKIM UDRUŽENjIMA NA 69. KONGRESU IFLA-E

Vesna Župan 
MARKETING I MENADžMENT BIBLIOTEKA U SVETLU 69. KONGRESA IFLA-E U BERLINU 2003. GODINE

Vera Petrović 
NACIONALNE BIBLIOGRAFIJE NA INTERNETU

Sofija Kojević 
PORTALI U SVETU I NjIHOVO KORIŠĆENjE

Stela Filipi-MatutinovićAleksandra Popović
ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE: KAKO SU NAM PROMENILE ŽIVOT

Aleksandra Pavlović 
VRSTE KATALOGA I MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA

Aleksandra PopovićBogoljub Mazić
OBUKA KORISNIKA - OSNOVNI CILj UNIVERZITETSKIH BIBLIOTEKA

Marija Vranić - Ignjačević 
SESIJA: AUTORSKA PRAVA I DRUGI PRAVNI PROBLEMI

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić
ETD 2003 - ŠESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O ELEKTRONSKIM TEZAMA I DISERTACIJAMA

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić 
ONLINE INFORMACIJE KONFERENCIJA 2003.

Aleksandra PopovićSanja Antonić 
ONLAJN INFORMACIJE 2003: PRIKAZ IZLOŽBE