God. 13, br. 1, maj 2012.

 

ČLANCI

Maćej Ogrodničuk, Radovan Garabik, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Pjotr Pezik, Tibor Pinter, Adam Pžepjorkovski, Đerđ Sasak, Marko Tadić, Tamaš Varadi, Duško Vitas
JEZIČKI RESURS CENTRALNE I JUŽNE EVROPE U OKVIRU PLATFORME META-RAZMENA

Diman Karagiozov, Anelia Belogaj, Dan Kristea, Svetla Koeva, Maćej Ogrodničuk, Polivios Raksis, Emila Stojanov, Kristina Vertan
I-LIBRARIAN - BESPLATNA ONLINE BIBLIOTEKA ZA GRAĐANE EVROPE

Branka Dragosavac, Milan Vasiljević
QR KODOVI I BIBLIOTEKE: IMPLEMENTACIJA I KORIŠĆENjE
 

PRILOZI