God. 13, br. 1, maj 2012.

Sandra Deljanin
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

 

ZASTAREVANjE DIGITALNIH INFORMACIJA

UDK: 004.65
Ključne reči: zastarevanje digitalnih podataka, Dumzdej projekat, emulatori, specifikacije formata, digitalno mračno doba, očuvanje digitalnih podataka, strategije za zaštitu digitalnih podataka
Sažetak: U radu je predstavljena problematika zastarevanja digitalnih informacija kao posledica zastarevanja računara, računarskog softvera i medijuma na kojima su smešteni podaci. Bibliotekari i arhivisti pokazuju najveću bojazan zbog pojave fenomena „digitalnog mračnog doba“, tražeći efikasnija rešenja za očuvanje kulturnog i intelektualnog nasleđa u digitalnom obliku kako bi se postigla ušteda materijalnih sredstava i sprečio gubitak dragocenog vremena. Dalje je u radu ukazano na nedostake pojedinih računarskih platformi, prikazane su metode za privremeno oživljavanje podataka, međutim za sada još uvek nije ustanovljena jedna efikasna, standardizovana i dugoročna strategija koja bi bila primenjiva na sve tipove digitalnih resursa. Brojni navedeni primeri zastarevanja uređaja, formata, programa i medijuma treba da probude svest svakog pojedinca bez obzira na njegovo profesionalno opredeljenje, jer se savremeni načini poslovanja i društvenog života ne mogu zamisliti bez oslonca na računarsku tehnologiju koja, s jedne strane olakšava i ubrzava komunikaciju, ali isto tako jako lako može onemogućiti i prekinuti svaku vezu sa budućim pokolenjima.
 
  
 
 

ČLANCI

Maćej Ogrodničuk, Radovan Garabik, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Pjotr Pezik, Tibor Pinter, Adam Pžepjorkovski, Đerđ Sasak, Marko Tadić, Tamaš Varadi, Duško Vitas
JEZIČKI RESURS CENTRALNE I JUŽNE EVROPE U OKVIRU PLATFORME META-RAZMENA

Diman Karagiozov, Anelia Belogaj, Dan Kristea, Svetla Koeva, Maćej Ogrodničuk, Polivios Raksis, Emila Stojanov, Kristina Vertan
I-LIBRARIAN - BESPLATNA ONLINE BIBLIOTEKA ZA GRAĐANE EVROPE

 

PRILOZI