Год. 13, бр. 1, мај 2012.

Сандра Дељанин
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

ЗАСТАРЕВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА

УДК: 004.65
Кључне речи: застаревање дигиталних података, Думздеј пројекат, емулатори, спецификације формата, дигитално мрачно доба, очување дигиталних података, стратегије за заштиту дигиталних података
Сажетак: У раду је представљена проблематика застаревања дигиталних информација као последица застаревања рачунара, рачунарског софтвера и медијума на којима су смештени подаци. Библиотекари и архивисти показују највећу бојазан због појаве феномена „дигиталног мрачног доба“, тражећи ефикаснија решења за очување културног и интелектуалног наслеђа у дигиталном облику како би се постигла уштеда материјалних средстава и спречио губитак драгоценог времена. Даље је у раду указано на недостаке појединих рачунарских платформи, приказане су методе за привремено оживљавање података, међутим за сада још увек није установљена једна ефикасна, стандардизована и дугорочна стратегија која би била примењива на све типове дигиталних ресурса. Бројни наведени примери застаревања уређаја, формата, програма и медијума треба да пробуде свест сваког појединца без обзира на његово професионално опредељење, јер се савремени начини пословања и друштвеног живота не могу замислити без ослонца на рачунарску технологију која, с једне стране олакшава и убрзава комуникацију, али исто тако јако лако може онемогућити и прекинути сваку везу са будућим поколењима.
 
 
 
 

ЧЛАНЦИ

Maћеј Огродничук, Радован Гарабик, Светла Коева, Цветана Крстев, Пјотр Пезик, Тибор Пинтер, Адам Пжепјорковски, Ђерђ Сасак, Марко Тадић, Тамаш Варади, Душко Витас
ЈЕЗИЧКИ РЕСУРС ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ ПЛАТФОРМЕ МЕТА-РАЗМЕНА

Диман Карагиозов, Анелиа Белогај, Дан Кристеа, Светла Коева, Маћеј Огродничук, Поливиос Раксис, Емила Стојанов, Кристина Вертан
I-LIBRARIAN - БЕСПЛАТНА ОНЛИНЕ БИБЛИОТЕКА ЗА ГРАЂАНЕ ЕВРОПЕ

Бранка Драгосавац, Милан Васиљевић 
QR КОДОВИ И БИБЛИОТЕКЕ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ
 

ПРИЛОЗИ