Год. 13, бр. 1, мај 2012.

Миљана Младеновић
 
Математички факултет, Универзитет у Београду
 
ЈЕДНО ИСКУСТВО У УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ
 
 
 
 
 

ЧЛАНЦИ

Maћеј Огродничук, Радован Гарабик, Светла Коева, Цветана Крстев, Пјотр Пезик, Тибор Пинтер, Адам Пжепјорковски, Ђерђ Сасак, Марко Тадић, Тамаш Варади, Душко Витас
ЈЕЗИЧКИ РЕСУРС ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ ПЛАТФОРМЕ МЕТА-РАЗМЕНА

Диман Карагиозов, Анелиа Белогај, Дан Кристеа, Светла Коева, Маћеј Огродничук, Поливиос Раксис, Емила Стојанов, Кристина Вертан
I-LIBRARIAN - БЕСПЛАТНА ОНЛИНЕ БИБЛИОТЕКА ЗА ГРАЂАНЕ ЕВРОПЕ

Бранка Драгосавац, Милан Васиљевић 
QR КОДОВИ И БИБЛИОТЕКЕ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ
 

ПРИЛОЗИ