Год. 13, бр. 1, мај 2012.

Маћеј Огродничук
Институт за рачунарство, Пољска академија наука

Радован Гарабик
Институт за лингвистику „Људовит Штур“, Словачка академија наука

Светла Коева
Институт за бугарски језик, Бугарска академија наука

Цветана Крстев
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Пјотр Пезик
Универзитет у Лођу

Тибор Пинтер
Институт за лингвистичка истраживања, Мађарска академија наука

Адам Пжепјорковски
Институт за рачунарство, Пољска академија наука

Ђерђ Сасак
Катедра за телекомуникације и информатику медија,
Будимпештански универзитет за технологију и економију

Марко Тадић
Универзитет у Загребу, Филозофски факултет

Тамаш Варади
Институт за лингвистичка истраживања, Мађарска aкадемија наука

Душко Витас
Математички факултет, Универзитет у Београду

 

ЈЕЗИЧКИ РЕСУРС ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ ПЛАТФОРМЕ МЕТА-РАЗМЕНА

УДК: 004.9:811.16’374, 811.16'322
Кључне речи: Језички ресурси и алати, метаподаци, репозиторијум ресурса, отворена лингвистичка инфраструктура, беле књиге о језицима, словенски језици, бугарски, хрватски, мађарски, пољски, српски, словачки
Сажетак: Намера овог рада је да пружи кратак преглед једног од најновијих подухвата усмерених на изградњу паневропске инфраструктуре у области језичких технологија, МЕТА-НЕТА – мреже изврсности која окупља 54 истраживачка центра из 33 земље, а посебно пројекта CESAR земаља учесница из Централне и Јужне Европе. Једна од главних активности у оквиру пројекта је одабир ресурса и алата који ће се сакупљати, валидирати, стандардизовати, унапређивати, проширивати и поравнавати међу језицима и чувати у отвореном систему за размену ресурса МЕТА-РАЗМЕНА (META-SHARE). У овом прилогу се највећа пажња посвећује представљању репозиторијума у коме се складиште метаподаци из одабраних извора, методологије и критеријума за њихову селекцију и даје се детаљан приказ ресурса и алата обезбеђених у оквиру пројекта у 2011. години. У фокусу су прво појмови модела метаподатака, МЕТА-РАЗМЕНА и синхронизоване мреже сервера са метаподацима, након чега се у чланку представљају методологија и критеријуми за селекцију ресурса кроз одређивање број бодова појединачних ставки на основу поузданих критеријума за прављење процене, као што су: доступност ресурса, квалитет и квантитет сличних доступних ресурса, покривеност, зрелост, одрживост и прилагодљивост. Такође су представљене беле књиге о језицима настале у оквиру мреже МЕТА-НЕТ – низ извештаја о стању сваког европског језика понаособ, по питању језичких технологија, као и упутства за лиценцирање која је предложила заједница учесника у МЕТА-РАЗМЕНИ . Тим упутствима се промовише отвореност и бесплатно коришћење података и алата путем стандардизованих и добро дефинисаних начина заштите ауторских права.

    

 


ЧЛАНЦИ

Maћеј Огродничук, Радован Гарабик, Светла Коева, Цветана Крстев, Пјотр Пезик, Тибор Пинтер, Адам Пжепјорковски, Ђерђ Сасак, Марко Тадић, Тамаш Варади, Душко Витас
ЈЕЗИЧКИ РЕСУРС ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ ПЛАТФОРМЕ МЕТА-РАЗМЕНА

Диман Карагиозов, Анелиа Белогај, Дан Кристеа, Светла Коева, Маћеј Огродничук, Поливиос Раксис, Емила Стојанов, Кристина Вертан
I-LIBRARIAN - БЕСПЛАТНА ОНЛИНЕ БИБЛИОТЕКА ЗА ГРАЂАНЕ ЕВРОПЕ

Бранка Драгосавац, Милан Васиљевић 
QR КОДОВИ И БИБЛИОТЕКЕ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ
 

ПРИЛОЗИ