ISSN: 1450-9687 (штампано издање)                                 ISSN: 2217-9461 (e-издање)
 

Инфотека
 

Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора.

Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њима.

Инфотека позива ауторе да приложе оригиналне радове из области дигиталне хуманистике, а неке од пожељних тема су:

  • стварање, одржавање и стандардизација дигиталних ресурса за хуманистичке науке;
  • истраживања у хуманистичким наукама која се ослањају на дигиталне медије и информатичку  технологију;
  • рачунске методе и рачунарске апликације у лингвистичким, литерарним, културолошким и историјским истраживањима;
  • развој метода, ресурса и алата за обраду природних језика;
  • развој метода, стандарда и процедура за репрезентацију и проналажење информација;
  • информационе технологије у библиотекарству, музеологији и архивистици и њихов утицај на системе научног информисања  и комуницирања;
  • дигитална уметност, архитектура, филм, позориште и нови медији;
  • утицај електронског учења и других форми подучавања и учења подржаних информатичким образовним технологијама;
  • промене у науци, истраживању и публиковању под утицајем нових технологија;
  • место дигиталне хуманистике на универзитету и развој програма за дигиталну хуманистику.