Год. 17, бр. 2, 2017.

 

Цветана Крстев, Агата Савари

ИГРЕ СА ПОЛИЛЕКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ НАУЦНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња

УПОТРЕБА ПЛАТФОРМЕ ОМЕКА ЗА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ДОМЕНА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Биљана Пајић

еБИБЛИОТЕКА ГЕТЕ-ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

Марија Пантић

ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „ЖЕНА“, „МУШКАРАЦ“ И „МУЖ“

Анђела Стошић, Марина Милошевић, Сандра Спасић, Ана Ђорђевић, Драгица Драгосав, Инес Станић

РАД НА МУЛТИМЕДИЈАЛНОМ ДОКУМЕНТУ „АЛ' СЕ НЕКАД ДОБРО ЈЕЛО“

Драгана Столић

ЗБОРНИК „ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ“

Јелена Андоновски, Наташа Дакић

83. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ