Год. 18, бр. 1, 2018.

 

Јелена Анђелковић, Даница Сеничић, Ранка Станковић

ПАРАЛЕЛИЗОВАНИ КОРПУС ЗА ДОМЕН МЕНАЏМЕНТА: ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ

Бранислава Шандрих

ПАJТОН НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: ЗНАЧАJ И ЦИЉЕВИ

Слађана Суботић, Сања Сланкаменац, Филип Станковић, Анастасија Мандић, Растислав Марковић

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА „ПРОЛАЗИМ УЛИЦОМ ТВОЈОМ“

Александра Арсениjевић

БИТЕФ 212 : ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Душко Витас

О РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ МЕЂУ МАТЕМАТИЧАРИМА

Јасмина Јовановска

ДИЗАЈНИРАЊЕ ЕФИКАСНИХ ПИТАЊА ВИШЕСТРУКОГ ИЗБОРА ЗА ПРОЦЕНУ ИСХОДА УЧЕЊА