God. 13, br. 1, maj 2012.

Maćej Ogrodničuk
Institut za računarstvo, Poljska akademija nauka

Radovan Garabik
Institut za lingvistiku „Ljudovit Štur“, Slovačka akademija nauka

Svetla Koeva
Institut za bugarski jezik, Bugarska akademija nauka

Cvetana Krstev
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Pjotr Pezik
Univerzitet u Lođu

Tibor Pinter
Institut za lingvistička istraživanja, Mađarska akademija nauka

Adam Pžepjorkovski
Institut za računarstvo, Poljska akademija nauka

Đerđ Sasak 
Katedra za telekomunikacije i informatiku medija,
Budimpeštanski univerzitet za tehnologiju i ekonomiju

Marko Tadić
Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet

Tamaš Varadi
Institut za lingvistička istraživanja, Mađarska akademija nauka

Duško Vitas
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

JEZIČKI RESURS CENTRALNE I JUŽNE EVROPE U OKVIRU PLATFORME META-RAZMENA

UDK: 004.9:811.16’374, 811.16'322
Ključne reči: Jezički resursi i alati, metapodaci, repozitorijum resursa, otvorena lingvistička infrastruktura, bele knjige o jezicima, slovenski jezici, bugarski, hrvatski, mađarski, poljski, srpski, slovački
Sažetak: Namera ovog rada je da pruži kratak pregled jednog od najnovijih poduhvata usmerenih na izgradnju panevropske infrastrukture u oblasti jezičkih tehnologija, META-NETA – mreže izvrsnosti koja okuplja 54 istraživačka centra iz 33 zemlje, a posebno projekta CESAR zemalja učesnica iz Centralne i Južne Evrope. Jedna od glavnih aktivnosti u okviru projekta je odabir resursa i alata koji će se sakupljati, validirati, standardizovati, unapređivati, proširivati i poravnavati među jezicima i čuvati u otvorenom sistemu za razmenu resursa META-RAZMENA (META-SHARE). U ovom prilogu se najveća pažnja posvećuje predstavljanju repozitorijuma u kome se skladište metapodaci iz odabranih izvora, metodologije i kriterijuma za njihovu selekciju i daje se detaljan prikaz resursa i alata obezbeđenih u okviru projekta u 2011. godini. U fokusu su prvo pojmovi modela metapodataka, META-RAZMENA i sinhronizovane mreže servera sa metapodacima, nakon čega se u članku predstavljaju metodologija i kriterijumi za selekciju resursa kroz određivanje broj bodova pojedinačnih stavki na osnovu pouzdanih kriterijuma za pravljenje procene, kao što su: dostupnost resursa, kvalitet i kvantitet sličnih dostupnih resursa, pokrivenost, zrelost, održivost i prilagodljivost. Takođe su predstavljene bele knjige o jezicima nastale u okviru mreže META-NET – niz izveštaja o stanju svakog evropskog jezika ponaosob, po pitanju jezičkih tehnologija, kao i uputstva za licenciranje koja je predložila zajednica učesnika u META-RAZMENI . Tim uputstvima se promoviše otvorenost i besplatno korišćenje podataka i alata putem standardizovanih i dobro definisanih načina zaštite autorskih prava

 

  

 


ČLANCI

Maćej Ogrodničuk, Radovan Garabik, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Pjotr Pezik, Tibor Pinter, Adam Pžepjorkovski, Đerđ Sasak, Marko Tadić, Tamaš Varadi, Duško Vitas
JEZIČKI RESURS CENTRALNE I JUŽNE EVROPE U OKVIRU PLATFORME META-RAZMENA

Diman Karagiozov, Anelia Belogaj, Dan Kristea, Svetla Koeva, Maćej Ogrodničuk, Polivios Raksis, Emila Stojanov, Kristina Vertan
I-LIBRARIAN - BESPLATNA ONLINE BIBLIOTEKA ZA GRAĐANE EVROPE

 

PRILOZI