God. 13, br. 1, maj 2012.

Branka Dragosavac
Biblioteka grada Beograda
 
Milan Vasiljević
 
Biblioteka grada Beograda
 
QR KODOVI I BIBLIOTEKE: IMPLEMENTACIJA I KORIŠĆENjE
 
UDK: 004.4:621.395.721.5, 004.78:025.4.036
Sažetak: U ovom radu ćemo prikazati kratku istoriju QR kodova – dvodimenzionalnih kodova – od njihove upotrebe u industriji do sve polularnijeg korišćenja u institucijama kulture. Upoznaćemo se i sa primerima najbolje prakse njihove upotrebe u svetskim bibliotekama, kao i osvrtom na njihovo korišćenje u Srbiji. Čitaoci će biti upoznati i sa celokupnim procesom kreiranja QR kodova, kao i sa najboljim načinom za praćenje njihovog korišćenja.
 

    

 


 

ČLANCI

Maćej Ogrodničuk, Radovan Garabik, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Pjotr Pezik, Tibor Pinter, Adam Pžepjorkovski, Đerđ Sasak, Marko Tadić, Tamaš Varadi, Duško Vitas
JEZIČKI RESURS CENTRALNE I JUŽNE EVROPE U OKVIRU PLATFORME META-RAZMENA

Diman Karagiozov, Anelia Belogaj, Dan Kristea, Svetla Koeva, Maćej Ogrodničuk, Polivios Raksis, Emila Stojanov, Kristina Vertan
I-LIBRARIAN - BESPLATNA ONLINE BIBLIOTEKA ZA GRAĐANE EVROPE

 

PRILOZI