God. 13, br. 1, maj 2012.

Diman Karagiozov
Tetrakom Konsalting

Anelia Belogaj
Tetrakom Konsalting

Dan Kristea
Univerzitet Aleksandru Joan Kuza

Svetla Koeva
Institut za bugarski jezik, Bugarska akademija nauka

Maćej Ogrodničuk
Institut za računarstvo, Poljska akademija nauka

Polivios Raksis
Atlantis Konsalting

Emila Stojanov
Tetrakom Konsalting

Kristina Vertan
Univerzitet u Hamburgu

 

I-LIBRARIAN – BESPLATNA ONLAJN BIBLIOTEKA ZA GRAĐANE EVROPE

UDK: 004.9:811.16’374, 811.16'322
Ključne reči: Digitalna biblioteka, lanci obrade jezika, UIMA, sistem upravljanja sadržajem, višejezičnost, mašinsko prevođenje, rezimiranje, klasifikacija
Sažetak: Pojavom veba (WWW) kao glavnog izvora za distribuciju sadržaja, usledila je poplava informacija. Veliki obim i raznovrsnost sadržaja zahtevaju pristup koji će redefinisati način na koji se informacije analiziraju. Kvantitativni metod obrade informacija, koji se oslanja na alate za upravljanje sadržajem omogućava strukturnu analizu. Izazov sa kojim se suočavamo je da uznapredujemo od procesa objavljivanja podataka kako pristižu, do stepena razumevanja koji određuje vrednost sadržaja.
Rešenje koje predstavljamo inkorporira tehnologije za obradu prirodnih jezika u proces upravljanja višejezičnim sadržajima na vebu. i-Librarian je veb lokacija napravljena uz pomoć softverske platforme otvorenog koda ATLAS. ATLAS lingvističkom platformom upotpunjuje komponentu za upravljanje sadržajem, koja je u vidu softvera kao servisa, a koristi se za izgradnju i vođenje veb lokacija kod kojih je sadržaj u prvom planu, kao i za upravljanje njima. Ova platforma obogaćuje sadržaj tih veb lokacija indikativnim detaljima i umanjuje potrebu da urednici dokumenta klasifikuju ručno, pošto se kategorizacija sadržaja obavlja automatski. Platforma podržava šest evropskih jezika: bugarski, nemački, grčki, engleski, poljski i rumunski.
i-Librarian je besplatna onlajn biblioteka koja pomaže autorima, studentima, mladim istraživačima, naučnicima, bibliotekarima i rukovodiocima da lako stvaraju, organizuju i objavljuju različite vrste dokumenata. Ona omogućava korisnicima da održavaju svoj lični radni prostor tako da u njemu čuvaju, sa drugima dele i objavljuju različite vrste dokumenata koji se automatski kategorizuju, rezimiraju i anotiraju prema važnim rečima, izrazima i imenima. Takođe omogućava lako pronalaženje sličnih dokumenata na raznim jezicima.

  

 


ČLANCI

Maćej Ogrodničuk, Radovan Garabik, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Pjotr Pezik, Tibor Pinter, Adam Pžepjorkovski, Đerđ Sasak, Marko Tadić, Tamaš Varadi, Duško Vitas
JEZIČKI RESURS CENTRALNE I JUŽNE EVROPE U OKVIRU PLATFORME META-RAZMENA

Diman Karagiozov, Anelia Belogaj, Dan Kristea, Svetla Koeva, Maćej Ogrodničuk, Polivios Raksis, Emila Stojanov, Kristina Vertan
I-LIBRARIAN - BESPLATNA ONLINE BIBLIOTEKA ZA GRAĐANE EVROPE

 

PRILOZI