Год. 13, бр. 1, мај 2012.

Диман Карагиозов
Tetrakom Консалтинг

Анелиа Белогај
Tetrakom Консалтинг

Дан Кристеа
Универзитет Александру Јоан Куза

Светла Коева
Институт за бугарски језик, Бугарска академија наука

Маћеј Огродничук
Институт за рачунарство, Пољска академија наука

Поливиос Раксис
Атлантис Консалтинг

Емила Стојанов
Tetrakom Консалтинг

Кристина Вертан
Универзитет у Хамбургу

 

I-LIBRARIAN – БЕСПЛАТНА ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКА ЗА ГРАЂАНЕ ЕВРОПЕ


УДК: 004.9:811.16’374, 811.16'322
Кључне речи: Дигитална библиотека, ланци обраде језика, UIMA, систем управљања садржајем, вишејезичност, машинско превођење, резимирање, класификација
Сажетак: Појавом веба (WWW) као главног извора за дистрибуцију садржаја, уследила је поплава информација. Велики обим и разноврсност садржаја захтевају приступ који ће редефинисати начин на који се информације анализирају. Квантитативни метод обраде информација, који се ослања на алате за управљање садржајем омогућава структурну анализу. Изазов са којим се суочавамо је да узнапредујемо од процеса објављивања података како пристижу, до степена разумевања који одређује вредност садржаја. Решење које представљамо инкорпорира технологије за обраду природних језика у процес управљања вишејезичним садржајима на вебу. i-Librarian је веб локација направљена уз помоћ софтверске платформе отвореног кода ATLAS. ATLAS лингвистичком платформом употпуњује компоненту за управљање садржајем, која је у виду софтвера као сервиса, а користи се за изградњу и вођење веб локација код којих је садржај у првом плану, као и за управљање њима. Ова платформа обогаћује садржај тих веб локација индикативним детаљима и умањује потребу да уредници документа класификују ручно, пошто се категоризација садржаја обавља аутоматски. Платформа подржава шест европских језика: бугарски, немачки, грчки, енглески, пољски и румунски. i-Librarian је бесплатна онлајн библиотека која помаже ауторима, студентима, младим истраживачима, научницима, библиотекарима и руководиоцима да лако стварају, организују и објављују различите врсте докумената. Она омогућава корисницима да одржавају свој лични радни простор тако да у њему чувају, са другима деле и објављују различите врсте докумената који се аутоматски категоризују, резимирају и анотирају према важним речима, изразима и именима. Такође омогућава лако проналажење сличних докумената на разним језицима.

      

 


ЧЛАНЦИ

Maћеј Огродничук, Радован Гарабик, Светла Коева, Цветана Крстев, Пјотр Пезик, Тибор Пинтер, Адам Пжепјорковски, Ђерђ Сасак, Марко Тадић, Тамаш Варади, Душко Витас
ЈЕЗИЧКИ РЕСУРС ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ ПЛАТФОРМЕ МЕТА-РАЗМЕНА

Диман Карагиозов, Анелиа Белогај, Дан Кристеа, Светла Коева, Маћеј Огродничук, Поливиос Раксис, Емила Стојанов, Кристина Вертан
I-LIBRARIAN - БЕСПЛАТНА ОНЛИНЕ БИБЛИОТЕКА ЗА ГРАЂАНЕ ЕВРОПЕ

Бранка Драгосавац, Милан Васиљевић 
QR КОДОВИ И БИБЛИОТЕКЕ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ
 

ПРИЛОЗИ