Год. 13, бр. 1, мај 2012.

Бранка Драгосавац
Библиотека града Београда
 
Милан Васиљевић
 
Библиотека града Београда
 
QR КОДОВИ И БИБЛИОТЕКЕ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ
 
УДК: 004.4:621.395.721.5, 004.78:025.4.036
Сажетак: У овом раду ћемо приказати кратку историју QR кодова – дводимензионалних кодова – од њихове употребе у индустрији до све полуларнијег коришћења у институцијама културе. Упознаћемо се и са примерима најбоље праксе њихове употребе у светским библиотекама, као и освртом на њихово коришћење у Србији. Читаоци ће бити упознати и са целокупним процесом креирања QR кодова, као и са најбољим начином за праћење њиховог коришћења.
 

    

 


 

ЧЛАНЦИ

Maћеј Огродничук, Радован Гарабик, Светла Коева, Цветана Крстев, Пјотр Пезик, Тибор Пинтер, Адам Пжепјорковски, Ђерђ Сасак, Марко Тадић, Тамаш Варади, Душко Витас
ЈЕЗИЧКИ РЕСУРС ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ ПЛАТФОРМЕ МЕТА-РАЗМЕНА

Диман Карагиозов, Анелиа Белогај, Дан Кристеа, Светла Коева, Маћеј Огродничук, Поливиос Раксис, Емила Стојанов, Кристина Вертан
I-LIBRARIAN - БЕСПЛАТНА ОНЛИНЕ БИБЛИОТЕКА ЗА ГРАЂАНЕ ЕВРОПЕ

Бранка Драгосавац, Милан Васиљевић 
QR КОДОВИ И БИБЛИОТЕКЕ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ
 

ПРИЛОЗИ