God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Gordana Budimir
Institut informacijskih znanosti Maribor
 
MARC ZAPISI I XML
 
UDK: 025.3 MARC:004.43.057.2/.3 XML
Ključne reči: MARC, formati, ISO 2709, SGML, XML
Sažetak: U ovom članku opisan je razvoj formata MARC zapisa od nastanka do danas - od ISO 2709 do XML formata. XML format je opšti format kojim se MARC zapisi mogu predstaviti na jednostavan i razumljiv način. Alati za rad sa XML formatom uglavnom su deklarisani kao otvoreni kôd (open source) i mogu se iskoristiti za obradu XML zapisa bez dodatnih troškova za razvoj sopstvenih rešenja. XML format je glavni format za prenos podataka preko Interneta i Web servisa. Međutim, dok god budu postojali računarski sistemi sa starim tehnologijama, postojaće i MARC zapisi u ISO 2709 formatu