God. 5, br. 1/2, januar 2004
 
Gordon Nevil
Program bibliotečkih i informacionih nauka, Državni univerzitet Vejn, Detroit
 
RAZVOJ DIGITALNIH BIBLIOTEKA
 
UDK: 004.738.52:02"71"
Napomena: Rad je saopšten na Međunarodnoj konferenciji "Virtuelna biblioteka: demokratski pristup informacijama" održanoj u Konstanci, Rumunija, od 28. do 31. jula 2003.
Ključne reči: digitalne biblioteke, MARC, OCLC, WWW, saradnja, digitalizacija, elektronski izvori informacija
Sažetak: Autor razmatra istorijski razvoj digitalnih biblioteka i zadržava svoju pažnju na širem kontekstu u kojem one postoje. Posebno naglašava značaj saradnje među bibliotekama u zajedničkom razvoju digitalnih kolekcija.