Год. 5, бр. 1/2, јануар 2004.
 
Гордон Нeвил
Програм библиотечких и информационих наука, Државни универзитет Вејн, Детроит
 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА
 
УДК: 004.738.52:02"71"
Напомена: Рад је саопштен на Међународној конференцији "Виртуелнa библиотекa: демократски приступ информацијама" одржаној у Констанци, Румунија, од 28. до 31. јула 2003.
Кључне речи: дигиталне библиотеке, MARC, OCLC, WWW, сарадња, дигитализација, електронски извори информација
Сажетак: Аутор разматра историјски развој дигиталних библиотека и задржава своју пажњу на ширем контексту у којем оне постоје. Посебно наглашава значај сарадње међу библиотекама у заједничком развоју дигиталних колекција.
 
 
 
 
 

 

Милена Матић 
УВОДНИК

ЧЛАНАК

Роберт С. Мартин 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД

Џудит Џ. Филд 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?

Гордон Нeвил 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

Мери Ен Шебл 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА

Хермина Г. Б. Ангелеску
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП

Доина Банциу 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Душан Сурла, Зора Коњовић, Бранко Милосављевић, Мирослав Зарић, Горан Сладић, Звездан Протић, Срђан Комазец, Душан Окановић
ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МРЕЖНЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Бранко Милосављевић, Зора Коњовић 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ РАДОВА

Мирослав Зарић, Душан Сурла 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА

Милан Видаковић, Зора Коњовић 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ КАТАЛОГА ЗА ЛОКАЛНЕ БАЗЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ЗАПИСА

Гордана Будимир 
MARC ЗАПИСИ И XML

ПРИЛОЗИ

ДОКУМЕНТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ

БАЗА ПОДАТАКА МБС