Год. 5, бр. 1/2, јануар 2004.

Мери Ен Шебл
Библиотечки системи,Колеџ Општине Окланд, Округ Окланд, Мичиген
 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА
 
УДК: 04.738.52:004.455/.457:024/027.6/.7
Напомена: Рад је саопштен на Међународној конференцији "Виртуелнa библиотекa: демократски приступ информацијама" одржаној у Констанци, Румунија, од 28. до 31. јула 2003.
Кључне речи: Дигиталне библиотеке, изградња, високошколске библиотеке, библиотечке мреже, корисници, услуге, електронски извори инфор-мација, приступ, дигитализација, подршка
Сажетак: Изградњa компоненти дигиталне библиотеке Библиотечких системa Колеџa Општине Окланд ре-зултат је равнотеже између изазова задовољавања потреба корисника и ограничених ресурса. Истичући да су библиотеке у конкуренцији са Гуглом и Јахуом и другим даваоцима информациооних услуга., аутор указује на нужност обезбеђивања основа (нпр. учини-ти дигиталну библиотеку лаком за проналажење ин-формација; спајање/раздвајање традиционалних и ди-гиталних извора информација; одржавање засебних улаза за електронске изворе информација; набавка у једном кораку преко онлајн каталога...), као и обезбе-ђивања услуга са додатом вредношћу (нпр. онлајн међубиблиотечка позајмица, дигиталне информаци-оне услуге, коришћење извора информација и изван кампуса, услуге повезивања часописа, информациони портали, израда задатака преко сајта библиотеке, ди-гитализација, итд...). Листa жеља, као што су нпр. "спрегнуто претраживање", "повезивање на нивоу чланака", "кооперативне виртуелне информационе услуге",., развијена je у планирању за будући развој дигиталне библиотеке.
 
 
 
 
 

Милена Матић 
УВОДНИК

ЧЛАНАК

Роберт С. Мартин 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД

Џудит Џ. Филд 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?

Гордон Нeвил 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

Мери Ен Шебл 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА

Хермина Г. Б. Ангелеску
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП

Доина Банциу 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Душан Сурла, Зора Коњовић, Бранко Милосављевић, Мирослав Зарић, Горан Сладић, Звездан Протић, Срђан Комазец, Душан Окановић
ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МРЕЖНЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Бранко Милосављевић, Зора Коњовић 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ РАДОВА

Мирослав Зарић, Душан Сурла 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА

Милан Видаковић, Зора Коњовић 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ КАТАЛОГА ЗА ЛОКАЛНЕ БАЗЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ЗАПИСА

Гордана Будимир 
MARC ЗАПИСИ И XML

 

ПРИЛОЗИ

ДОКУМЕНТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ

БАЗА ПОДАТАКА МБС