Год 5, бр. 1/2, јануар 2004.
 
Роберт С. Мартин
Амерички институт за музејске и библиотечке услуге, Вашингтон
 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД
 
УДК: 02:930.25:061/069:004.738.5
Напомена: Текст др Роберта Мартина са 69. Конференцији IFLA-е, одржане 1-8 августа 2003. г. у Берлину, Немачка, објављен је на Web страни IFLA-е: www.ifla.org/IV/ifla69/prog03. Рад са истом темом био је изложен и на Међународној конфе-ренцији "Виртуелна библиотека: демократски приступ информацијама" (Virtual Library: Democratic Access to Informa-tion), одржаној од 27-31. јула 2003. у Констанци, Румунија.
Кључне речи: библиотеке, музеји, архиви, сарадња, финансирање, информациона технологија, Web, промене, Амерички институт за музејске и библиотечке сервисе.
Сажетак: Амерички институт за музејске и библиотечке сервисе (IMLS) је независна савезна агенција која обезбеђује и примарни извор савезних уплата новца за националне библиотеке и музеје. Новчана средства која се за библиотеке обезбеђују и преко уплата државних агенција за библиотеке и преко програма Стипендије за најуспешније у држави (National Leadership Grants) ојачала су инфраструктуру библиотека за осигурање побољшаног приступа; охрабрила су иновирање и креативност; посебно су помогла јачање међусобне сарадње, као и међу библиотекама, музејима и другим институцијама за културно наслеђе. Дигитална информациона технологија радикално је утицала на начин на који сада опажамо разлике и сличности таквих институција и ослабила границе међу њима. Неколико пројеката које IMLS финансира показују упечатљиве примере ових промена у окружењима библиотека и музеја
 
 
 
 
 

Милена Матић 
УВОДНИК

ЧЛАНАК

Роберт С. Мартин 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД

Џудит Џ. Филд 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?

Гордон Нeвил 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

Мери Ен Шебл 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА

Хермина Г. Б. Ангелеску
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП

Доина Банциу 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Душан Сурла, Зора Коњовић, Бранко Милосављевић, Мирослав Зарић, Горан Сладић, Звездан Протић, Срђан Комазец, Душан Окановић
ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МРЕЖНЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Бранко Милосављевић, Зора Коњовић 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ РАДОВА

Мирослав Зарић, Душан Сурла 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА

Милан Видаковић, Зора Коњовић 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ КАТАЛОГА ЗА ЛОКАЛНЕ БАЗЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ЗАПИСА

Гордана Будимир 
MARC ЗАПИСИ И XML

ПРИЛОЗИ

ДОКУМЕНТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ

БАЗА ПОДАТАКА МБС