Год. 5, бр. 1/2, јануар 2004
 
Мирослав Зарић
Факултет техничких наука, Нови Сад
 
Душан Сурла
Природно-математички факултет, Нови Сад
 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА
 
УДК: 004.43'23XML:004.738.5.057.3/.4
Напомена: Рад је изложен на Стручном скупу "Рад у систему узајамне каталогизације" одржаном у оквиру Девете скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, 10 - 11. октобра 2003. године у Народној библиотеци Србије.
Кључне речи: Dublin Core, OAI-PMH, XML документи
Сажетак: У раду је описана имплементација PMH - Протокола за прикупљање метаподатака, у његовом делу који дефинише публиковање података у Dublin Core формату. Имплементација протокола је завршена и у току је тестирање на тест серверу за размену на Политехничком институту и државном универзитету Вирџиније (Virginia Polytechnic Institute and State University – VirginiaTech). Размотрена је могућност примене протокола PMH у библиотечким окружењима у нашој земљи. Дат је списак светских библиотека сталних чланица мреже институција OAI - Иницијативе за отворене архиве које својим корисницима нуде сервис за преузимање и претраживање садржаја путем PMH протокола.
 

Милена Матић 
УВОДНИК

ЧЛАНАК

Роберт С. Мартин 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД

Џудит Џ. Филд 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?

Гордон Нeвил 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

Мери Ен Шебл 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА

Хермина Г. Б. Ангелеску
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП

Доина Банциу 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Душан Сурла, Зора Коњовић, Бранко Милосављевић, Мирослав Зарић, Горан Сладић, Звездан Протић, Срђан Комазец, Душан Окановић
ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МРЕЖНЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Бранко Милосављевић, Зора Коњовић 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ РАДОВА

Мирослав Зарић, Душан Сурла 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА

Милан Видаковић, Зора Коњовић 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ КАТАЛОГА ЗА ЛОКАЛНЕ БАЗЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ЗАПИСА

Гордана Будимир 
MARC ЗАПИСИ И XML

ПРИЛОЗИ

ДОКУМЕНТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ

БАЗА ПОДАТАКА МБС