Год. 5, бр. 1/2, јануар 2004.
 
Хермина Г. Б. Ангелеску
Програм библиотечких и информационих наука, Државни универзитет Вејн, Детроит
 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП
 
УДК: 004.738.5:004.6.056/057:025.5/.85
Напомена: Рад је саопштен на Међународној конференцији "Виртуелнa библиотекa: демократски приступ информацијама" одржаној у Констанци, Румунија, од 28. до 31. јула 2003.
Кључне речи: дигиталне информације, дигитализација, заштита, приступ, обнављање, миграција, емулација, рачунарски музеји, микрофилм, стандарди, метаподаци
Сажетак: Полазећи од дефиниције дигиталне заштите, као и од предности и недостатака дигитализовања докумената, аутор наглашава да питање није у томе да ли библиотеке могу да испоручују дигиталне информације већ је пре у томе колико дуго и у којем обиму ће моћи да обезбеђују те информације за кориснике. Поред проблема заштите информација и приступа информацијама разматрају се и стратегије заштите као што су: освежавање, миграција, емула-ција, стварање рачунарских музеја, пренос података на микрофилм. Најновије технике користе стандарде и метаподатке: представљени су модел Отвореног архивског информационог система, као и метаподаци који су се показали као идеално решење за проблем дугорочне заштите и приступа. Аутор закључује да су заштита документа и заштита информација садржа-них у њему два различита аспекта истог питања и да је главна снага рачунара у приступу информацијама, а не у заштити информација.
 
 
 
 
 

 

Милена Матић 
УВОДНИК

ЧЛАНАК

Роберт С. Мартин 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД

Џудит Џ. Филд 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?

Гордон Нeвил 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

Мери Ен Шебл 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА

Хермина Г. Б. Ангелеску
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП

Доина Банциу 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Душан Сурла, Зора Коњовић, Бранко Милосављевић, Мирослав Зарић, Горан Сладић, Звездан Протић, Срђан Комазец, Душан Окановић
ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МРЕЖНЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Бранко Милосављевић, Зора Коњовић 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ РАДОВА

Мирослав Зарић, Душан Сурла 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА

Милан Видаковић, Зора Коњовић 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ КАТАЛОГА ЗА ЛОКАЛНЕ БАЗЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ЗАПИСА

Гордана Будимир 
MARC ЗАПИСИ И XML

ПРИЛОЗИ

ДОКУМЕНТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ

БАЗА ПОДАТАКА МБС