Год. 5, бр. 1/2, јануар 2004.
 
Доина Банциу
Национални институт за истраживања и развој у информатици, Букурешт, Румунија
 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ
 
УДК: 004.75:021.63:06.051(498)
Напомена: Рад је изложен на Међународној конференцији "Виртуелнa библиотекa: демократски приступ информацијама" одржаној у Констанци, Румунија, од 28. до 31. јула 2003.
Кључне речи: Информационо друштво, програми, библиотеке, пројекти, Румунија
Сажетак: Представљен је Национални истраживачки, развојни и иновациони програм Информационо друштво - ИНФОСОК као део националног истраживачког, развојног и иновационог плана за период 2001-2005. г. који финансира Влада Румуније. Програм обухвата и три Пројекта за библиотеке унутар ИНФОСОК-а који се баве: међубиблиотечком онлајн мрежом у образовним и информационо-документационим делатностима, oбразовним системом базираним на Интернету и IT&C дистрибуираном мрежом за библиографске и документационе информације
 
 
 
 
 

 

Милена Матић 
УВОДНИК

ЧЛАНАК

Роберт С. Мартин 
САРАДЊА И ПРОМЕНА: AРХИВИ, БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЈИ У САД

Џудит Џ. Филд 
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ: ПОСВЕЋЕНОСТ ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА?

Гордон Нeвил 
РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА

Мери Ен Шебл 
ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: ОНО ШТО НАМ ТРЕБА ИЛИ ИЗВОР ЗБУЊУЈУЋИХ ЗАДАТАКА

Хермина Г. Б. Ангелеску
ДИГИТАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: ЗАШТИТА И ПРИСТУП

Доина Банциу 
НАЦИОНАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ИНОВАЦИОНИ ПРОГРАМ ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО - ИНФОСОК: ПРОЈЕКТИ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Душан Сурла, Зора Коњовић, Бранко Милосављевић, Мирослав Зарић, Горан Сладић, Звездан Протић, Срђан Комазец, Душан Окановић
ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МРЕЖНЕ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОКТОРСКИХ, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА

Бранко Милосављевић, Зора Коњовић 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА МАГИСТАРСКИХ И ДОКТОРСКИХ РАДОВА

Мирослав Зарић, Душан Сурла 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ МЕТАПОДАТАКА У МРЕЖИ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА ТЕЗА И ДИСЕРТАЦИЈА

Милан Видаковић, Зора Коњовић 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ КАТАЛОГА ЗА ЛОКАЛНЕ БАЗЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ЗАПИСА

Гордана Будимир 
MARC ЗАПИСИ И XML

ПРИЛОЗИ

ДОКУМЕНТИ

ИНСТИТУЦИЈЕ

БАЗА ПОДАТАКА МБС