God. 9, br. 1/2, maj 2008.

Cvetana Krstev
 
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 
Bojana Đorđević
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 
Sanja Antonić
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
Nevena Ivković-Berček
Biblioteka Teološkog fakulteta u Beogradu
 
Zorica Zorica
Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzica
 
Vesna Crnogorac
Bibliotekarsko društvo Srbije
 
Ljiljana Macura
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 
KOOPERATIVAN RAD NA DOGRADNjI SRPSKOG WORDNETA
 
Sažetak: U ovom radu predstavljamo informatičku leksičku bazu podataka Wordnet koja je postala de fac­to standard za semantičke mreže. Prva ovakva mreža izgrađena za engleski jezik na Prinstonskom univerzitetu u laboratoriji za kognitivne nauke ostala je i najrazvijenija baza podataka ove vrste, ujedno posluživši kao osnov za izgradnju wordne­ta za mnoge druge jezike. Wordne­ti izgrađeni u okviru evropskih projekata EuroWordNet i BalkaNet poravnati su sa Prinstonskim wordne­tom što omogućava njihovo korišćenje u mnogim višejezičkim primenama. Tako je i razvoj srpskog wordneta otpočeo u okviru BalkaNet projekta, a potom nastavljen kroz volonterski rad i kooperaciju mnogih saradnika čiji se rad ovde predstavlja.
 
   
 
 

 

 

ČLANCI

Biljana Kosanović 
PRISTUP NAUČNIM INFORMACIJAMA U SRBIJI - ISKUSTVO NAKON ŠEST GODINA

Cvetana Krstev, 
Bojana Đorđević, Sanja Antonić, Nevena Ivković-Berček, Zorica Zorica, Vesna Crnogorac, Ljiljana Macura
Vlado Kešelj
Danko Šipka

Gordana Pavlović-Lažetić 
RESURSI I METODE ZA PREPOZNAVANjE IMENOVANIH ENTITETA U SRPSKOM

Ivan ObradovićRanka Stanković 
SOFTVERSKI ALATI ZA KORIŠĆENjE JEZIČKIH RESURSA ZA SRPSKI JEZIK

PRILOZI

Aleksandra Vraneš 
IZ ISTORIJE KATEDRE ZA BIBLIOTEKARSTVO I INFORMATIKU FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Aleksandra Nastić 
DR NEDELjKO PAREZANOVIĆ, REDOVNI PROFESOR U PENZIJI

Stela Filipi-Matutinović 
DESETA KONFERENCIJA O MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI I SNABDEVANjU DOKUMENTIMA: ZAJEDNIČKO KORIŠĆENjE RESURSA ZA BUDUĆNOST – UGRAĐIVANjE CIGALA U ZGRADU USPEHA

Aleksandra Nastić 
BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR NEDELjKA PAREZANOVIĆA U PERIODU 1960-2007. GODINE