Год. 9, бр. 1/2, мај 2008.

Цветана Крстев
 
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 
Бојана Ђорђевић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 
Сања Антонић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
Невена Ивковић-Берчек
Библиотека Теолошког факултета у Београду
 
Зорица Зорица
Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузица
 
Весна Црногорац
Библиотекарско друштво Србије
 
Љиљана Мацура
Народна библиотека Србије, Београд
 
КООПЕРАТИВАН РАД НА ДОГРАДЊИ СРПСКОГ WORDNETA
 
Сажетак: У овом раду представљамо информатичку лексичку базу података Wordnet која је постала de fac­to стандард за семантичке мреже. Прва оваква мрежа изграђена за енглески језик на Принстонском универзитету у лабораторији за когнитивне науке остала је и најразвијенија база података ове врсте, уједно послуживши као основ за изградњу wordne­ta за многе друге језике. Wordne­ti изграђени у оквиру европских пројеката EuroWordNet и BalkaNet поравнати су са Принстонским wordne­tom што омогућава њихово коришћење у многим вишејезичким применама. Тако је и развој српског wорднета отпочео у оквиру BalkaNet projekta, а потом настављен кроз волонтерски рад и кооперацију многих сарадника чији се рад овде представља.
 
   
 
 

 

 

ЧЛАНЦИ

Биљана Косановић 
ПРИСТУП НАУЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У СРБИЈИ - ИСКУСТВО НАКОН ШЕСТ ГОДИНА

 
Цветана Крстев, 
Бојана Ђорђевић, Сања Антонић, Невена Ивковић-Берчек, Зорица Зорица, Весна Црногорац, Љиљана Мацура
 
Владо Кешељ
Данко Шипка

Гордана Павловић-Лажетић 
РЕСУРСИ И МЕТОДЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ ЕНТИТЕТА У СРПСКОМ

Иван ОбрадовићРанка Станковић 
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ РЕСУРСА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИЛОЗИ

Александра Вранеш 
ИЗ ИСТОРИЈЕ КАТЕДРЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Александра Настић 
ДР НЕДЕЉКО ПАРЕЗАНОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР У ПЕНЗИЈИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА О МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ И СНАБДЕВАЊУ ДОКУМЕНТИМА: ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЗА БУДУЋНОСТ – УГРАЂИВАЊЕ ЦИГАЛА У ЗГРАДУ УСПЕХА

Александра Настић 
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ПРОФ. ДР НЕДЕЉКА ПАРЕЗАНОВИЋА У ПЕРИОДУ 1960-2007. ГОДИНЕ