Год. 9, бр. 1/2, мај 2008.

 

Иван Обрадовић
Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 
Ранка Станковић
 
Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ РЕСУРСА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
 
Сажетак: У раду је описано како се језички ресурси за српски језик, развијени у оквиру Групе за језичке технологије, као што су различити типови електронских речника и паралелизовани текстови, могу даље унапређивати и користити са различите намене, помоћу за то посебно развијених алата. Ради се о софтверском алату WS4LR, који је већ развијен и користи се за решавање разних задатака у Групи, и wеб апликацији WS4QE која, заједно са пратећим wеб сервисима, омогућава да се низ задатака сада реши и преко веба. Поред кратког описа неких од језичких ресурса за српски језик, биће описано како се функције алата WS4LR могу користити за њихово одржавање и развој, као и неке од могућности за проширење упита на web-у и коришћење тих проширених упита, које пружа wеб апликација WS4QE.
 
      
 
 

ЧЛАНЦИ

Биљана Косановић 
ПРИСТУП НАУЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У СРБИЈИ - ИСКУСТВО НАКОН ШЕСТ ГОДИНА

 
Цветана Крстев, 
Бојана Ђорђевић, Сања Антонић, Невена Ивковић-Берчек, Зорица Зорица, Весна Црногорац, Љиљана Мацура
 
Владо Кешељ
Данко Шипка

Гордана Павловић-Лажетић 
РЕСУРСИ И МЕТОДЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ ЕНТИТЕТА У СРПСКОМ

Иван ОбрадовићРанка Станковић 
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ РЕСУРСА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИЛОЗИ

Александра Вранеш 
ИЗ ИСТОРИЈЕ КАТЕДРЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Александра Настић 
ДР НЕДЕЉКО ПАРЕЗАНОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР У ПЕНЗИЈИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА О МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ И СНАБДЕВАЊУ ДОКУМЕНТИМА: ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЗА БУДУЋНОСТ – УГРАЂИВАЊЕ ЦИГАЛА У ЗГРАДУ УСПЕХА

Александра Настић 
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ПРОФ. ДР НЕДЕЉКА ПАРЕЗАНОВИЋА У ПЕРИОДУ 1960-2007. ГОДИНЕ