Год. 9, бр. 1/2, мај 2008.

 

Мирослав Мартиновић
Колеџ Њу Џерзи, Одсек за рачунарство
 
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОБРАДУ ПРИРОДНИХ ЈЕЗИКА ЕКСПЕРИМЕНТИ,
МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА: ТРАНСФЕР СА ЕНГЛЕСКОГ И СРПСКОГ
 
Сажетак: У овом раду описујемо истраживање и наставне активности везане за један научни експеримент. Студија је спроведена како би се испитале могућности и ограничења трансфера технологија везаних за природне језике стехнолошки богатог морфолошки скромног језика као што је енглески на језик чија је технологија у развитку а морфологија богата,као што је српски. У кратким цртама представљамо нека колаборативна достигнућа која укључују изградњу система за проналажење информација(SP­retS), тагера врста речи (SPaS), плитког парсера ( SPaSer),и система за праћење тематика(SeTo TraS)за српски језик. Неки од овде приказаних резултата већ су познати захваљујући радовима са конференција, док су други у процесу објављивања.
 
   
 
 

 

ЧЛАНЦИ

Биљана Косановић 
ПРИСТУП НАУЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У СРБИЈИ - ИСКУСТВО НАКОН ШЕСТ ГОДИНА

 
Цветана Крстев, 
Бојана Ђорђевић, Сања Антонић, Невена Ивковић-Берчек, Зорица Зорица, Весна Црногорац, Љиљана Мацура
 
Владо Кешељ
Данко Шипка

Гордана Павловић-Лажетић 
РЕСУРСИ И МЕТОДЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ ЕНТИТЕТА У СРПСКОМ

Иван ОбрадовићРанка Станковић 
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ РЕСУРСА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИЛОЗИ

Александра Вранеш 
ИЗ ИСТОРИЈЕ КАТЕДРЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Александра Настић 
ДР НЕДЕЉКО ПАРЕЗАНОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР У ПЕНЗИЈИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА О МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ И СНАБДЕВАЊУ ДОКУМЕНТИМА: ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЗА БУДУЋНОСТ – УГРАЂИВАЊЕ ЦИГАЛА У ЗГРАДУ УСПЕХА

Александра Настић 
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ПРОФ. ДР НЕДЕЉКА ПАРЕЗАНОВИЋА У ПЕРИОДУ 1960-2007. ГОДИНЕ