Год. 9, бр. 1/2, мај 2008.

 

Владо Кешељ
Универзитет Dalhousie
 
Данко Шипка
Државни универзитет Аризона
 
ПРИСТУП ИЗГРАДЊИ СТЕМЕРА И ЛЕМАТИЗАТОРА СА ЈЕЗИКЕ С БОГАТОМ ФЛЕКСИЈОМ И ОСКУДНИМ РЕСУРСИМА ЗАСНОВАН НА ОБУХВАТАЊУ СУФИКСА
 
Сажетак: Представљамо општи суфиксни метод за конструисање стемера и лематизера за језике са богатом флексијом и оскудним ресурсима. Описали смо један ефикасан приступ помоћу кога се процес може директно имплементирати, а евалуација је извршена на конструкцији стемера за српски језик. Евалуација на веродостојним подацима дала је тачност од 79%.
 
   
 
 

 

 

ЧЛАНЦИ

Биљана Косановић 
ПРИСТУП НАУЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У СРБИЈИ - ИСКУСТВО НАКОН ШЕСТ ГОДИНА

Цветана Крстев, 
Бојана Ђорђевић, Сања Антонић, Невена Ивковић-Берчек, Зорица Зорица, Весна Црногорац, Љиљана Мацура
Владо Кешељ
Данко Шипка

Гордана Павловић-Лажетић 
РЕСУРСИ И МЕТОДЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ ЕНТИТЕТА У СРПСКОМ

Иван ОбрадовићРанка Станковић 
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ РЕСУРСА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИЛОЗИ

Александра Вранеш 
ИЗ ИСТОРИЈЕ КАТЕДРЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Александра Настић 
ДР НЕДЕЉКО ПАРЕЗАНОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР У ПЕНЗИЈИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА О МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ И СНАБДЕВАЊУ ДОКУМЕНТИМА: ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЗА БУДУЋНОСТ – УГРАЂИВАЊЕ ЦИГАЛА У ЗГРАДУ УСПЕХА

Александра Настић 
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ПРОФ. ДР НЕДЕЉКА ПАРЕЗАНОВИЋА У ПЕРИОДУ 1960-2007. ГОДИНЕ