Год. 9, бр. 1/2, мај 2008.

Душко Витас
 
Математички факултет, Универзитет у Београду
 
Гордана Павловић-Лажетић
Математички факултет, Универзитет у Београду
 
РЕСУРСИ И МЕТОДЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ ЕНТИТЕТА У СРПСКОМ
 
Сажетак: У раду се анализира проблем препознавања именованих ентитета у српском имајући у виду богатство морфолошког система и синтаксичка ограничења у остваривању овог задатка. Посебна пажња је посвећена препознавању властитих имена. У анализи се користи метода лексичког препознавања која се заснива на примени система морфолошких речника. У раду су наведени примери примењене методе
 
   
 
 

 

 

ЧЛАНЦИ

Биљана Косановић 
ПРИСТУП НАУЧНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У СРБИЈИ - ИСКУСТВО НАКОН ШЕСТ ГОДИНА

 
Цветана Крстев, 
Бојана Ђорђевић, Сања Антонић, Невена Ивковић-Берчек, Зорица Зорица, Весна Црногорац, Љиљана Мацура
 
Владо Кешељ
Данко Шипка

Душко Витас, Гордана Павловић-Лажетић 
РЕСУРСИ И МЕТОДЕ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ ЕНТИТЕТА У СРПСКОМ

Иван ОбрадовићРанка Станковић 
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ РЕСУРСА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИЛОЗИ

Александра Вранеш 
ИЗ ИСТОРИЈЕ КАТЕДРЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Александра Настић 
ДР НЕДЕЉКО ПАРЕЗАНОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР У ПЕНЗИЈИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА О МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ И СНАБДЕВАЊУ ДОКУМЕНТИМА: ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЗА БУДУЋНОСТ – УГРАЂИВАЊЕ ЦИГАЛА У ЗГРАДУ УСПЕХА

Александра Настић 
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ПРОФ. ДР НЕДЕЉКА ПАРЕЗАНОВИЋА У ПЕРИОДУ 1960-2007. ГОДИНЕ