God. 9, br. 1/2, maj 2008.

 

Biljana Kosanović
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 
PRISTUP NAUČNIM INFORMACIJAMA U SRBIJI - ISKUSTVO NAKON ŠEST GODINA
 
Sažetak: Najveći deo nabavke inostranih naučno-tehničkih informacija se u Srbiji obavlja posredstvom Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON). U radu je dat pregled pretplaćenih informacionih izvora uključujući i statističke pokazatelje stepena iskorišćenosti. Posebno su istaknute i mogućnosti koje servis nudi istraživačima u Srbiji. Prikazana su poređenja situacije u Srbiji, s članicama programa eIFL i zemljama iz okruženja. Takođe su predstavljene i ostale aktivnosti koje se odvijaju u okviru KoBSON-a kao i naredni koraci koji će biti preduzeti radi povećanja iskorišćenosti pretplaćenih resursa.
 
   
 
 

 

ČLANCI

Biljana Kosanović 
PRISTUP NAUČNIM INFORMACIJAMA U SRBIJI - ISKUSTVO NAKON ŠEST GODINA

Cvetana Krstev, 
Bojana Đorđević, Sanja Antonić, Nevena Ivković-Berček, Zorica Zorica, Vesna Crnogorac, Ljiljana Macura
Vlado Kešelj
Danko Šipka

Gordana Pavlović-Lažetić 
RESURSI I METODE ZA PREPOZNAVANjE IMENOVANIH ENTITETA U SRPSKOM

Ivan ObradovićRanka Stanković 
SOFTVERSKI ALATI ZA KORIŠĆENjE JEZIČKIH RESURSA ZA SRPSKI JEZIK

PRILOZI

Aleksandra Vraneš 
IZ ISTORIJE KATEDRE ZA BIBLIOTEKARSTVO I INFORMATIKU FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Aleksandra Nastić 
DR NEDELjKO PAREZANOVIĆ, REDOVNI PROFESOR U PENZIJI

Stela Filipi-Matutinović 
DESETA KONFERENCIJA O MEĐUBIBLIOTEČKOJ POZAJMICI I SNABDEVANjU DOKUMENTIMA: ZAJEDNIČKO KORIŠĆENjE RESURSA ZA BUDUĆNOST – UGRAĐIVANjE CIGALA U ZGRADU USPEHA

Aleksandra Nastić 
BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR NEDELjKA PAREZANOVIĆA U PERIODU 1960-2007. GODINE