God. 9, br. 1/2, maj 2008.

 

Aleksandra Vraneš
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 
IZ ISTORIJE KATEDRE ZA BIBLIOTEKARSTVO I INFORMATIKU FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU