Год. 13, бр. 2, децембар 2012.

Михаела Колхон 
Универзитет у Крајови, Катедра за рачунарство

ДОБИЈАЊЕ СИНТАКСИЧНИХ ПРАВИЛА ПРЕВОЂЕЊА ИЗ ПАРАЛЕЛНЕ БАНКЕ СТАБЛА
 
Кључне речи: паралелни синтаксички шаблони, превођење засновано на фразама
Сажетак: Студија коју представљамо се бави развојем система машинског превођења у коме се користи паралелни алгоритам за екстракцију синтаксичких фраза да би се добио богати и робусни скуп синтаксичких образаца за превођење. Да би се овај приступ учинио изводљивим, разматрају се само поравнања фраза са фразама из двојезичне банке стабала са синтаксичким конституентима. Знање садржано у овој студији се дефинише путем синтаксички мотивисаних преводних секвенција записаних у виду морфосинтаксичких спецификација, пошто су настале у оквиру пројекта MULTEXT-East (Erjavec, 2010).
 

     

 


ПРИЛОЗИ

ЧЛАНЦИ

Валентин Жиков, Ивелина Николова, Лаура Толош, Јавор Иванов, Борислав Попов, Георги Георгијев
 

ПРИЛОЗИ

СКУПОВИ

ПРИЛОЗИ