God. 13, br. 2, decembar 2012.

 

Mihaela Kolhon 
Univerzitet u Krajovi, Katedra za računarstvo

 

DOBIJANjE SINTAKSIČNIH PRAVILA PREVOĐENjA IZ PARALELNE BANKE STABLA
 
Ključne reči: paralelni sintaksički šabloni, prevođenje zasnovano na frazama
Sažetak: Studija koju predstavljamo se bavi razvojem sistema mašinskog prevođenja u kome se koristi paralelni algoritam za ekstrakciju sintaksičkih fraza da bi se dobio bogati i robusni skup sintaksičkih obrazaca za prevođenje. Da bi se ovaj pristup učinio izvodljivim, razmatraju se samo poravnanja fraza sa frazama iz dvojezične banke stabala sa sintaksičkim konstituentima. Znanje sadržano u ovoj studiji se definiše putem sintaksički motivisanih prevodnih sekvencija zapisanih u vidu morfosintaksičkih specifikacija, pošto su nastale u okviru projekta MULTEXT-East (Erjavec, 2010).