Год. 13, бр. 2, децембар 2012.

Предраг Ђукић
Библиотека града Београда
 
78. ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА И СКУПШТИНА ИФЛА ХЕЛСИНКИ, 11-17. АВГУСТ 2012.
 

 

 

 


 

ПРИЛОЗИ

ЧЛАНЦИ

Валентин Жиков, Ивелина Николова, Лаура Толош, Јавор Иванов, Борислав Попов, Георги Георгијев
 

ПРИЛОЗИ

СКУПОВИ

ПРИЛОЗИ