Год. 13, бр. 2, децембар 2012.

Биљана Лазић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 
DIGITAL HUMANITIES 2012 КАКО ПОСТАТИ ВОЛОНТЕР И ПРИСУСТВОВАТИ КОНФЕРЕНЦИЈИ
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЗИ

ЧЛАНЦИ

Валентин Жиков, Ивелина Николова, Лаура Толош, Јавор Иванов, Борислав Попов, Георги Георгијев
 

ПРИЛОЗИ

СКУПОВИ

ПРИЛОЗИ