Год. 13, бр. 2, децембар 2012.

Гордана Недељков
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ТРЕЋА ЕВРОПСКА ЛЕТЊА ШКОЛА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛНИХ ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА „КУЛТУРА И ТЕХНОЛОГИЈА“ – ИСКУСТВО ЈЕДНОГ ОД УЧЕСНИКА
 

 

 

 


ПРИЛОЗИ

ЧЛАНЦИ

Валентин Жиков, Ивелина Николова, Лаура Толош, Јавор Иванов, Борислав Попов, Георги Георгијев
 

ПРИЛОЗИ

СКУПОВИ

ПРИЛОЗИ