Год. 11, бр. 1, април 2010.

 

Биљана Калезић
Народна библиотека Србије, Београд
 
СОФТВЕРСКА ПИРАТЕРИЈА У СРБИЈИ
 
УДК: 004.4:347.77/.78
Кључне речи: софтвер,интелектуална својина, пиратерија, Србија
Сажетак: Пиратерија је постала глобални феномен. Скоро да не постоји производ људског ума који није копиран и пиратизован. Забележени су примери фалсификованих алкохолних пића, парфема, лекова, књига, новца, па и неизоставно рачунарског софтвера. Како је пиратерија појава на коју утичу бројни чиниоци, међу којима се издвајају економски и културни, извесно је да ју је немогуће искоренити, али се уз свесрдан труд друштва и појединаца може свести на прихватљив ниво. Поред историјског прегледа пиратерије медија за пренос информација, у раду је дат и преглед различитих типова софтверске пиратерије, а затим пресек стања у Србији данас, али и у претходним годинама.