Год. 11, бр. 1, април 2010.

Анибале Елиа
 
Универзитет у Салерну, Одсек за комуникационе науке
 
Симонета Виетри
 
Универзитет у Салерну, Одсек за комуникационе науке
 
ЛЕКСИКОН-ГРАМАТИКА И СЕМАНТИЧКИ ВЕБ
 
УДК: 004.822, 519.76
Напомена: Анибале Елиа (Annibale Elia) је аутор делова 1, 2 и увода, Симонета Виетри (Simonetta Vietri) је аутор дела 3 и закључка.
Сажетак:  Термин “семантички веб” означава скуп програма који користе семантичке етикете за проналажење информација унутар текстова расутих по вебу. Уметање семантичких етикета омогућавају онтологије, као огромне колекције дефиниција о садржају, организованих у класификацијске схеме. Имплементација онтологија омогућава интеракцију различитих домена, тако да је могуће вршити разноврсне претраге које повезују различите типове текстова. Семантика укључена данас у семантички веб односи се, пре свега, на семантичке дефиниције и сродне онтологије које се тичу властитих и заједничких имена. Друго, семантика је замишљена као формални логички апарат за хијерархијску организацију концептуалног система класе, поткласе и својстава. Овај рад даје допринос расправи о семантичком вебу с нове тачке гледишта која се заснива на могућности развоја семантичких предиката, полазећи од конкретних лексичких облика и синтаксичких структура у којима се уобичајено јављају унутар информативних и комуникативних контекста. Овакви предикати се унутар текстова аутоматски генеришу помоћу лексичко-граматичког “интелигентног агента”. Текстови етикетирани на овај начин могу се претраживати по садржају помоћу упита на природном језику.