Год. 11, бр. 1, април 2010.

Вера Петровић
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У САРАЈЕВУ
 

ЧЛАНЦИ

Томаж Ерјавец
СМЕРНИЦЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА КОДИРАЊЕ ТЕКСТА И ЊИХОВА ЛОКАЛИЗАЦИЈА

Анибале Елиа, Симонета Виетри 
ЛЕКСИКОН-ГРАМАТИКА И СЕМАНТИЧКИ ВЕБ

Биљана Калезић 
СОФТВЕРСКА ПИРАТЕРИЈА У СРБИЈИ

Сандра Гуцул-Милојевић 
ВЛАСТИТА ИМЕНА У ЕКСТРАКЦИЈИ ИНФОРМАЦИЈА

ПРИЛОЗИ

Марија Стиковић 
ПРВА ЕВРОПСКА ЛЕТЊА ШКОЛА „КУЛТУРА И ТЕХНОЛОГИЈА“

Адам Софронијевић 
ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ЕТИКУ У НАУЦИ И КУЛТУРИ

Вера Петровић 
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У САРАЈЕВУ

Наташа Васиљевић 
ПУТУЈУЋИ КРОЗ ТРАНЗИЦИЈУ: ОД ПРЕЖИВЉАВАВАЊА ДО ПРОЦВАТА КАРЕН КАЛХУН, ОCLC