Год. 11, бр. 1, април 2010.

Адам Софронијевић
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ЕТИКУ У НАУЦИ И КУЛТУРИ
 
Напомена: Међународна научна конференција, Београд, 25. и 26. септембар 2009. године