Год. 11, бр. 1, април 2010.

 

Наташа Васиљевић
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ПУТУЈУЋИ КРОЗ ТРАНЗИЦИЈУ: ОД ПРЕЖИВЉАВАВАЊА ДО ПРОЦВАТА КАРЕН КАЛХУН, ОCLC