Год. 11, бр. 1, април 2010.

Томаж Ерјавец
 
Институт Јожеф Штефан, Одсек за технологије знања Љубљана
 
СМЕРНИЦЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА КОДИРАЊЕ ТЕКСТА И ЊИХОВА ЛОКАЛИЗАЦИЈА
 
УДК: 004.439:004.55XML, 519.76
Кључне речи: XML, TEI, стандардизација кодирања текста, локализација
Сажетак: Рад представља “Смернице иницијативе за кодирање текста”, формалну спецификацију и пратећу документацију за речник XML елемената који је намењен за обележавању текстова у научне сврхе. TEI је у широкој употреби за кодирање најразноврснијих типова текстова,поготово сложених текстова у дигиталним библиотекама. Рад описује историју и организација Иницијативе за кодирање текста (TEI), структуру Смерница и даје неколико примера употребе. У раду се разматра и питање локализације: док TEI елементи могу да се користе за описивање текста на било ком језику, сâме Смерница су написане на енглеском језику. Међутим, TEI нуди више могућности за превод делова Смерница о којима се расправља на крају рада и предлаже нова, једноставна алтернатива пуном преводу.