God. 11, br. 1, april 2010.

Tomaž Erjavec
 
Institut Jožef Štefan,
Odsek za tehnologije znanja Ljubljana
 
SMERNICE INICIJATIVE ZA KODIRANjE TEKSTA I NjIHOVA LOKALIZACIJA
 
UDK: 004.439:004.55XML, 519.76
Ključne reči: XML, TEI, standardizacija kodiranja teksta, lokalizacija
Sažetak: Rad predstavlja “Smernice inicijative za kodiranje teksta”, formalnu specifikaciju i prateću dokumentaciju za rečnik XML elemenata koji je namenjen za obeležavanju tekstova u naučne svrhe. TEI je u širokoj upotrebi za kodiranje najraznovrsnijih tipova tekstova,pogotovo složenih tekstova u digitalnim bibliotekama. Rad opisuje istoriju i organizacija Inicijative za kodiranje teksta (TEI), strukturu Smernica i daje nekoliko primera upotrebe. U radu se razmatra i pitanje lokalizacije: dok TEI elementi mogu da se koriste za opisivanje teksta na bilo kom jeziku, sâme Smernica su napisane na engleskom jeziku. Međutim, TEI nudi više mogućnosti za prevod delova Smernica o kojima se raspravlja na kraju rada i predlaže nova, jednostavna alternativa punom prevodu.
 

  

 


ČLANCI

 

Tomaž Erjavec
SMERNICE INICIJATIVE ZA KODIRANjE TEKSTA I NjIHOVA LOKALIZACIJA

Anibale Elia, Simoneta Vietri 
LEKSIKON-GRAMATIKA I SEMANTIČKI VEB

Biljana Kalezić 
SOFTVERSKA PIRATERIJA U SRBIJI

Sandra Gucul-Milojević 
VLASTITA IMENA U EKSTRAKCIJI INFORMACIJA

PRILOZI

 

Marija Stiković 
PRVA EVROPSKA LETNjA ŠKOLA „KULTURA I TEHNOLOGIJA“

Adam Sofronijević 
JEDAN POGLED NA ETIKU U NAUCI I KULTURI

Vera Petrović 
BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI CENTAR EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Nataša Vasiljević 
PUTUJUĆI KROZ TRANZICIJU: OD PREŽIVLjAVAVANjA DO PROCVATA KAREN KALHUN, OCLC