Год. 18, бр. 2, 2018.

 

Цветана Крстев
Универзитет у Београду
Филолошки факултет, Србија

Дени Морел
Универзитет у Туру, Француска

Душко Витас
Универзитет у Београду
Математички факултет, Србија
 

ИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК PROLEXBASE

 

УДК:811.163.41'322.2

Кључне речи:паралелизовани корпус, доменски корпус, терминологија, терминолошка јединица, менаџмент

Сажетак:  Овај рад представља вишејезични речник властитих имена Prolexbase, посебно његов српски део. Представљена је комплексност властитих имена у српском језику, посебно одлике које се тичу њиховог превођења: правопис, деривација, флективне промене и дијалекатске варијације. Описује се модел базе \textit{Prolex}, са посебним освртом на решења неопходна за интеграцију у њу српског језика (коришћење два писма, више нивоа деривације, постојање вишеструких облика). На крају се дају неки бројчани подаци који показују  српски језик у бази   Prolex.

 

                                                        


 


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Јелена Анђелковић, Даница Сеничић, Ранка Станковић

ПАРАЛЕЛИЗОВАНИ КОРПУС ЗА ДОМЕН МЕНЏМЕНТА: ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ

Цветана Крстев, Дени Морел, Душко Витас

ИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК PROLEXBASE

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Василије Милновић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, ИЗДАВАШТВА И КУЛТУРЕ НА САЈМОВИМА КЊИГА У СВЕТУ

Весна З. Абадић, Марија М. Гордић

ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ

 

ПРИКАЗИ

 

Ивана Гавриловић

ФОКУС НА ОТВОРЕНОЈ НАУЦИ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Бранислава Шандрих

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ „ESSLLI 2018“

Емина Чано Томић

КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2018